Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ W SIECI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Guild

The Guild

Uniwersytecka sieć współpracy The Guild of European Research-Intensive Universities (Gildia Europejskich Uniwersytetów Badawczych) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą w obrębie Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. 

 
UNA Europa

UNA Europa

The European University Alliance is an innovative consortium including six leading universities from six countries Spain, Italy, France, Belgium, Poland and Germany. 

 

https://una-europa.ic.uj.edu.pl/web/una-europa/start
AUCSO

AUCSO

The Association of University Chief Security Officers is the leading organization for security professionals working in higher and further education in the UK and Europe.https://www.aucso.org/
BALTIC UNIVERSITIES PROGRAM

BALTIC UNIVERSITIES PROGRAM

The Baltic University Programme (BUP) strives to find novel ways of interaction and cooperation among universities by promoting openness, internationalization and mobility.  

http://www.balticuniv.uu.se/
Coimbra Group

Coimbra Group

Founded in 1985 and formally constituted by Charter in 1987, the Coimbra Group is an association of long-established European multidisciplinary universities of high international standard. The Coimbra Group is committed to creating special academic and cultural ties in order to promote, for the benefit of its members, internationalization, academic collaboration, excellence in learning and research, and service to society.

 
EUA

EUA

The European University Association (EUA) represents more than 800 universities and national rectors’ conferences in 48 European countries. EUA plays a crucial role in the Bologna Process and in influencing EU policies on higher education, research and innovation. Through continuous interaction with a range of other European and international organizations, EUA ensures that the independent voice of European universities is heard.

https://eua.eu/
EUNIS

EUNIS

We are the European University Information Systems organisation. Our mission is to help member institutions develop their IT landscape by sharing experiences and working together.http://www.eunis.org/
EUROPAEUM

EUROPAEUM

The Europaeum is a doctoral training programme that is taken alongside an existing doctorate. It is designed for those exceptional students who have the capacity and the desire to shape the future of Europe for the better. This two-year project is multi-disciplinary, multi-university, and multi-locational and focused on contemporary European policy.https://europaeum.org/
SAR

SAR

Scholars at Risk protects scholars suffering grave threats to their lives, liberty and well-being by arranging temporary research and teaching positions at institutions in our network as well as by providing advisory and referral services.
UNITOWN

UNITOWN

Unitown is an international network of excellence bringing together university cities willing to share experiences and develop good practices in town-gown relations.

http://www.unife.it/international/networks/unitown
UTRECHT NETWORK

UTRECHT NETWORK

The Utrecht Network brings universities together from across Europe, with a common mission to share the best practice and enhance the internationalization process for both students and staff.

With 32 members in 27 countries, the Utrecht Network is particularly committed to areas of activity such as student and staff mobility, summer schools, the internationalization of curriculum, joint curricula and double/joint degrees.https://utrecht-net.dwm.uj.edu.pl/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Guild na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ - Koordynacja Sieci The Guild na Uniwersytecie Jagiellońskim

Koordynacja Sieci The Guild na Uniwersytecie Jagiellońskim

Koordynacja Sieci The Guild na Uniwersytecie Jagiellońskim

KONTAKT

e-mail: pawel.laidler@uj.edu.pl

profil: ORCID

profil: Academia.edu 

kursy i dyżury: USOSWeb

Doktor habilitowany nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2012, stopień uzyskany z wyróżnieniem); doktor nauk o polityce (UJ, WSMiP, 2003), studia magisterskie: prawo (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1995-2000), szkoła średnia: I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (1991-1995). Stypendysta Sasakawa Young Leaders’ Fellowship Fund (SYLFF, 2001, Catholic University of America). Visiting Professor w JFK Institute for North America Studies, Freie Universitaet w Berlinie (marzec-wrzesień 2015). Prowadził badania oraz wykładał w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Japonii oraz Australii. Laureat pierwszej nagrody Laudacji Studenckich UJ za najlepiej ocenionego dydaktyka na Uczelni na podstawie ankiet studenckich (2013). Ośmiokrotny laureat nagród Rektora UJ za wysoką ocenę zajęć dydaktycznych oraz za osiągnięcia naukowe. W latach 2008-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ds. dydaktycznych, obecnie Prodziekan WSMiP UJ ds. dydaktycznych (2016-2020).

Funkcje:

Media: 

więcej o Koordynacja Sieci The Guild na Uniwersytecie Jagiellońskim

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Członek i założyciel sieci z prawem głosu

Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, członek i założyciel sieci z prawem głosu

Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, członek i założyciel sieci z prawem głosu

więcej o Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, członek i założyciel sieci z prawem głosu

Barbara Chmielowska - Administracyjna koordynacja sieci na UJ

Administracyjna koordynacja sieci na UJ

KONTAKT 

barbara.chmielowska@uj.edu.pl 
www.dwm.uj.edu.pl 
Adres: Czapskich 4, pokój 13, 31-110 Kraków
Telefon: 12 663 3850

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński jest jednym z członków-założycieli Gildii, wśród których znajdują się także Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Glasgow, Uniwersytet w Getyndze, Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet w Tybindze, Uniwersytet w Warwick i Uniwersytet w Uppsali.

Należy podkreślić, że  Uniwersytet Jagielloński zajmuje w Gildii jedną z wiodących pozycji. Jest nie tylko  pełnoprawnym współzałożycielem, ale również jego reprezentant, prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, pełnił funkcje skarbnika w pierwszym składzie zarządu Sieci​.

Uniwersytet Jagielloński, jako jedyna uczelnia polska i jedyna z Europy środkowo-wschodniej, został zaproszony do współtworzenia Gildii i udziału w tej prestiżowej inicjatywie. Było to możliwe jedynie dzięki szerokim i intensywnym działaniom międzynarodowym Uczelni, przyjacielskim kontaktom z uczelniami partnerskimi oraz doskonałej jakości prowadzonych badań naukowych. Aktywność Gildii pozwoli decydentom na szczeblu europejskim na ujrzenie szerszego obrazu stanu rzeczywistego również polskich uczelni badawczych, ich realnych potrzeb oraz kierunku rozwoju.

Zadania przewidziane do realizacji przez UJ w ramach udziału w sieci The Guild:

Cele, misja oraz zadania Gildii wpisują się doskonale w strategię modernizacji europejskiego szkolnictwa wyższego, oraz w program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Zgodne są też z wewnętrzną polityką internacjonalizacji uczelni, a szczególnie jej zaangażowaniem w znaczące inicjatywy o wymiarze globalnym. Uniwersytet Jagielloński zamierza włączyć do dyskusji na tematy poruszane przez Gildię również zainteresowane uczelnie polskie, jako głos doradczy i opiniodawczy. Uczelnia będzie zatem reprezentować głosy wielu polskich instytucji naukowych na arenie europejskiej.
Niewątpliwie partnerstwo w Gildii przyczyni się również do zwiększenia liczby wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński z zagranicznymi partnerami, nie wykluczając udziału w badaniach także innych polskich instytucji naukowych, co wpłynie z kolei na podniesienie prestiżu oraz pozycji polskiego szkolnictwa wyższego w rankingach światowych.
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron