Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ W SIECI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Guild

The Guild

Uniwersytecka sieć współpracy The Guild of European Research-Intensive Universities (Gildia Europejskich Uniwersytetów Badawczych) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą w obrębie Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. 

 
UNA Europa

UNA Europa

The European University Alliance is an innovative consortium including six leading universities from six countries Spain, Italy, France, Belgium, Poland and Germany. 

 

https://una-europa.ic.uj.edu.pl/web/una-europa/start
AUCSO

AUCSO

The Association of University Chief Security Officers is the leading organization for security professionals working in higher and further education in the UK and Europe.https://www.aucso.org/
BALTIC UNIVERSITIES PROGRAM

BALTIC UNIVERSITIES PROGRAM

The Baltic University Programme (BUP) strives to find novel ways of interaction and cooperation among universities by promoting openness, internationalization and mobility.  

http://www.balticuniv.uu.se/
Coimbra Group

Coimbra Group

Founded in 1985 and formally constituted by Charter in 1987, the Coimbra Group is an association of long-established European multidisciplinary universities of high international standard. The Coimbra Group is committed to creating special academic and cultural ties in order to promote, for the benefit of its members, internationalization, academic collaboration, excellence in learning and research, and service to society.

 
EUA

EUA

The European University Association (EUA) represents more than 800 universities and national rectors’ conferences in 48 European countries. EUA plays a crucial role in the Bologna Process and in influencing EU policies on higher education, research and innovation. Through continuous interaction with a range of other European and international organizations, EUA ensures that the independent voice of European universities is heard.

https://eua.eu/
EUNIS

EUNIS

We are the European University Information Systems organisation. Our mission is to help member institutions develop their IT landscape by sharing experiences and working together.http://www.eunis.org/
EUROPAEUM

EUROPAEUM

The Europaeum is a doctoral training programme that is taken alongside an existing doctorate. It is designed for those exceptional students who have the capacity and the desire to shape the future of Europe for the better. This two-year project is multi-disciplinary, multi-university, and multi-locational and focused on contemporary European policy.https://europaeum.org/
SAR

SAR

Scholars at Risk protects scholars suffering grave threats to their lives, liberty and well-being by arranging temporary research and teaching positions at institutions in our network as well as by providing advisory and referral services.
UNITOWN

UNITOWN

Unitown is an international network of excellence bringing together university cities willing to share experiences and develop good practices in town-gown relations.

http://www.unife.it/international/networks/unitown
UTRECHT NETWORK

UTRECHT NETWORK

The Utrecht Network brings universities together from across Europe, with a common mission to share the best practice and enhance the internationalization process for both students and staff.

With 32 members in 27 countries, the Utrecht Network is particularly committed to areas of activity such as student and staff mobility, summer schools, the internationalization of curriculum, joint curricula and double/joint degrees.https://utrecht-net.dwm.uj.edu.pl/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Guild na Uniwersytecie Jagiellońskim

Koordynacja Sieci The Guild na Uniwersytecie Jagiellońskim

KONTAKT

E-mail: alicja.jozkowicz@uj.edu.pl

https://www.nicheworks.eu

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Biuro Prorektora ds. współpracy międzynarodowej

E-mail: prorektor.int@uj.edu.pl

Telefon: 12 663 1150

Adres: ul. Gołębia 24, pok. 37a, 31-007 Kraków
 

 

więcej o Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Pełnione funkcje obecnie

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy w ramach UNA Europa;
Przewodniczący Zespołu Koordynującego Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim;

 

 

Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Few-Body Systems;
Członek Komisji Fizyki Jądrowej i Metod Jądrowych Polskiego Towarzystwa Fizycznego;
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Open Journal of Microphysics;
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Journal of Nuclear and Particle Physics;
Członek Prezydium Rady Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego;
Członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie;
Członek Komitetu Monitorującego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim;
Przewodniczący Rady Użytkowników Centrum Cyklotronowego Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie;
Członek Dyrekcji - Skarbnik zrzeszenia Uniwersytetu Europejskiego UNA Europa;
Przewodniczący Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Komitetu Fizyki PAN;
Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Nauki KRUP.

W przeszłości
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych (2012-2020);
Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki UJ ds. naukowo-badawczych (2008-2012);
Pełnomocnik Dziekana Wydziału FAIS ds. Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (2006-2012);
Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy MNiSW (2011-2012);
Członek Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych przy MNiSW (2012-2014);
Członek Zespołu specjalistycznego do opracowania współczynników kosztochłonności badań naukowych przy MNiSW (2015);
Członek Zespołu specjalistycznego do spraw finansowania nauki przy MNiSW (2015-2018);
Członek Dyrekcji - Skarbnik europejskiej sieci uniwersyteckiej The Guild of European Research-Intensive Universities (2016-2017);
Przewodniczący European Few-Body Research Committee (2017-2019).

więcej o

Administracyjna koordynacja sieci na UJ

KONTAKT 

E-mail: agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Telefon: 12 663 3014

Adres:
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pokój 25
31-110 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński jest jednym z członków-założycieli Gildii, wśród których znajdują się także Uniwersytet Boloński, Uniwersytet w Glasgow, Uniwersytet w Getyndze, Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet w Tybindze, Uniwersytet w Warwick i Uniwersytet w Uppsali.

Należy podkreślić, że  Uniwersytet Jagielloński zajmuje w Gildii jedną z wiodących pozycji. Jest nie tylko  pełnoprawnym współzałożycielem, ale również jego reprezentant, prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, pełnił funkcje skarbnika w pierwszym składzie zarządu Sieci​.

Uniwersytet Jagielloński, jako jedyna uczelnia polska i jedyna z Europy środkowo-wschodniej, został zaproszony do współtworzenia Gildii i udziału w tej prestiżowej inicjatywie. Było to możliwe jedynie dzięki szerokim i intensywnym działaniom międzynarodowym Uczelni, przyjacielskim kontaktom z uczelniami partnerskimi oraz doskonałej jakości prowadzonych badań naukowych. Aktywność Gildii pozwoli decydentom na szczeblu europejskim na ujrzenie szerszego obrazu stanu rzeczywistego również polskich uczelni badawczych, ich realnych potrzeb oraz kierunku rozwoju.

Cele, misja oraz zadania Gildii wpisują się doskonale w strategię modernizacji europejskiego szkolnictwa wyższego, oraz w program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Zgodne są też z wewnętrzną polityką internacjonalizacji uczelni, a szczególnie jej zaangażowaniem w znaczące inicjatywy o wymiarze globalnym. Uniwersytet Jagielloński zamierza włączyć do dyskusji na tematy poruszane przez Gildię również zainteresowane uczelnie polskie, jako głos doradczy i opiniodawczy. Uczelnia będzie zatem reprezentować głosy wielu polskich instytucji naukowych na arenie europejskiej.
Niewątpliwie partnerstwo w Gildii przyczyni się również do zwiększenia liczby wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński z zagranicznymi partnerami, nie wykluczając udziału w badaniach także innych polskich instytucji naukowych, co wpłynie z kolei na podniesienie prestiżu oraz pozycji polskiego szkolnictwa wyższego w rankingach światowych.
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron